Creativity declaration

Work information

Title El càstig

Identifier 2301023021057

Entry date Jan 2, 2023 8:08 PM UTC

Oli s/tela - 50x71
Un càstig o castic, punició o puniment és la imposició d’un fet desagradable o la privació d’un privilegi en resposta a una conducta considerada moralment incorrecta. La persona que aplica el càstig ha de tenir clar els fets i obrar en conseqüencie , buscan sempre la màxima proporcionalitat entre fet i càstig.

Shown in

License All rights reserved

Print work information

Certificate for this inscription

Notify irregularities in this registration

Copyright registered declarations

Josep Maria Pich Mercader

Author

Jan 2, 2023


  • 0
  • 0
Print work information
Work information

Title El càstig
Oli s/tela - 50x71
Un càstig o castic, punició o puniment és la imposició d’un fet desagradable o la privació d’un privilegi en resposta a una conducta considerada moralment incorrecta. La persona que aplica el càstig ha de tenir clar els fets i obrar en conseqüencie , buscan sempre la màxima proporcionalitat entre fet i càstig.
Work type Drawing, Painting
Tags llibertat, actua, pensa

-------------------------

Registry info in Safe Creative

Identifier 2301023021057
Entry date Jan 2, 2023 8:08 PM UTC
License All rights reserved

-------------------------

Copyright registered declarations

Author. Holder Josep Maria Pich Mercader. Date Jan 2, 2023.


Information available at https://www.safecreative.org/work/2301023021057-el-castig

Safe Creative
© 2024 Safe Creative