A SGAE e o seu canón (outra vez).

01/22/2009 0901222447607

Opinión do autor sobre o cánon por copia privada que percibe a SGAE e outras entidades de xestión da propiedade intelectual.

  • Article
Creative Commons Attribution 3.0

Creativity declaration

Work information

Title A SGAE e o seu canón (outra vez).

Identifier 0901222447607

Entry date Jan 22, 2009 4:34 PM UTC

Opinión do autor sobre o cánon por copia privada que percibe a SGAE e outras entidades de xestión da propiedade intelectual.

License Creative Commons Attribution 3.0

Print work information

Certificate for this inscription

Notify irregularities in this registration

Copyright registered declarations

Victor Perez Fernandez

Author

Jan 22, 2009


  • 0
  • 0
Print work information
Work information

Title A SGAE e o seu canón (outra vez).
Opinión do autor sobre o cánon por copia privada que percibe a SGAE e outras entidades de xestión da propiedade intelectual.
Work type Article

-------------------------

Registry info in Safe Creative

Identifier 0901222447607
Entry date Jan 22, 2009 4:34 PM UTC
License Creative Commons Attribution 3.0

-------------------------

Copyright registered declarations

Author. Holder Victor Perez Fernandez. Date Jan 22, 2009.


Information available at https://www.safecreative.org/work/0901222447607-a-sgae-e-o-seu-canon-outra-vez-

Safe Creative
© 2024 Safe Creative